Wartościowa polisa na życie dla dziecka

Wciąż niska wiadomość ubezpieczeniowa Polaków utwierdza ich w przekonaniu, że zwykła polisa szkolna od następstw nieszczęśliwych wypadków jest wystarczającym zabezpieczeniem. Ale gdy wczytać się w szczegóły takiej polisy, może okazać się, że jest zupełnie odwrotnie.

 

Poza tym szkolna polisa ma tylko jedną funkcję – ochronną. Z tym że, biorąc pod uwagę statystyki, do wypadków – także tych nieszczęśliwych – na terenie szkoły dochodzi sporadycznie, jeśli zestawić liczbę takich wypadków z liczbą wszystkich uczniów na terenie Polski na każdym ze szczebli edukacji, poza może studiami wyższymi.

 

Finansowy zastrzyk

 

Polisa na życie dla dziecka to nie tylko ochrona. Produkt ten można rozszerzyć o funkcję gromadzenia kapitału. W jaki sposób? Rodzic bądź opiekun zawiera z ubezpieczycielem umowę w ramach indywidualnej polisy posagowej. Zobowiązuje się, że będzie przez określony czas – 5, 10, czy 15 lat (albo do wskazanego wieku dziecka) dokonywał regularnych wpłat na specjalny rachunek. Ale to nie wszystko – przez cały ten okres dziecko będzie otoczone ochroną ubezpieczeniową, która wynika z umowy, czyli otrzyma środki pieniężne w razie śmierci rodzica bądź opiekuna. Poza tym systematyczność wpłat nie będzie zachwiana, bo tę przejmie ubezpieczyciel. Czy pieniądze z polisy będą przysługiwać dziecku? Jak najbardziej. Wynika to z dwóch powodów:

 

  • ubezpieczyciel wypłaca takiej osobie należne świadczenie,
  • ustalona wcześniej kwota, czyli posag, zostanie przyznany ubezpieczonemu w stosownym momencie. To na ubezpieczyciela spada obowiązek spłaty reszty składek jeśli osoba do tego pierwotnie zobligowana poniosła śmierć lub uległa poważnemu wypadkowi.

 

Lekcja ekonomii

Ubezpieczenie na życie dla dziecka z funkcją oszczędzania to także doskonała okazja do poznania mechanizmów ekonomii dla młodego ubezpieczonego. Systematyczne odkładanie pieniędzy w czasach, gdy łatwo o niekontrolowany zakup związany z nasyceniem rynku różnymi dobrami, to obecnie wielka zaleta. A dysponowanie solidnym kapitałem, z jakim dziecko wchodzi w dorosłość, uczy go odpowiedzialności w obchodzeniu się własnymi środkami finansowymi.